Temel İlkeler

Danışan , güven, gizlilik ve kişisel haklarına saygının sağlandığı bir ortamda hizmet alır. Danışmanlık merkezinde, danışanın kimliği, seans süresince görüşülen konular ve ilgili belgeler güven ilkesini ihlal, danışanı da deşifre etmemek için her danışan adına ayrı düzenlenen dosyalarda saklı tutulur.

Görevli psikologların uzmanlığı dışında kalan hizmetler söz konusu olduğunda ilgili alanda eğitimli uzmanlara yönlendirilir. Örneğin; Özel eğitim uzmanı, psikiyatrist gibi.

Tarafsızlık ilkesi adına danışanlarla yakın ilişki kurulmaz. Danışmanlık süresince danışman danışanını yanıtlamaz veya ona öğütler vermez. Danışanlar kendi hayatlarıyla ilgili her şeyi sadece kendileri bilebilir ve en doğru kararı veya çözümü yine kendileri üretebilir. Bu amaçla danışman sadece üretkenliği artırmada veya danışanın içinde var olan kendine yardım duygusunu dışa vurmasında, alternatif çözüm yolları bulabilmesinde ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenmesinde yardımcı olabilir. Danışman hiçbir sebeple danışanı adına kararlar almaz. Psikologlar danışanla yaptıkları görüşmeleri kayıt ederler ancak bu kayıtlar ve özel bilgileri gizlilik ilkesi uyarınca danışanın izni olmadan bir başkasıyla süpervizyon adına da olsa paylaşmazlar ve bu bilgi ve belgeler akademik kayıtlara geçmezler. Kimi zaman danışanın sorununu daha iyi anlamak için ona bir katım testler uygulanır. Yine aynı şekilde bu test sonuçları da psikologun kendisi tarafından yorumlanır gerektiği hallerde danışanla paylaşılır ve gizlilik ilkesine uygun olarak saklı tutulur. Gizlilik ilkesi yalnızca danışanın kendine veya çevresindeki bireylere zarar verebilme ihtimali olduğu hallerde bu zararı önleyebilmek için bozulur ve yine danışanın izni alınarak ailesine veya ilgililere bilgi aktarılır.

Psikolojik destek verilebilmesi için danışanın gönüllülüğü esastır. Bireyin fayda görebilmesi için çaba göstermesi, verilen ödevleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Danışan asla;

  • Düşünceleri ,
  • İnançları,
  • Değer yargıları,
  • Yaşam stili,
  • Hisleri,
  • Davranışları için yargılanmaz veya suçlanmaz