Seminerler

Tüm Seminerlerimiz Y.D.Ü. Büyük Kütüphane Salon 3'de saat 08:00'da yapılacaktır.

3 Mayıs 2012 –PSİKOTERAPİ (Dr. Zihniye Okray)
Duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini artıran, kişilerarası ilişkileri daha olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi diyebiliriz. Günümüzde dünyada birbirine benzeyebilen veya birbirine taban tabana zıt prensipleri benimsemiş yüzlerce psikoterapi türü bulunmaktadır. Uygulayıcının kişisel eğilimlerine, yetiştiği ekole ve benimsediği yaklaşıma göre psikoterapi de farklı tanımlar, farklı içerikler kazanmaktadır. Bu konuşmada size farklı terapi türlerinden ve psikoterapinin ne olmadığından bahsedeceğim.

14 Mayıs 2012 – CİNSEL EĞİTİM (Uz. Psk. Eşmen Tatlıcalı)
Zamanında ve doğru olarak verilmeyen cinsel eğitim, cinsel yaşamın başlangıcı ve sonrasında sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Cinsellik, ana karnında başlayan ve yaşam boyunca öğrenilerek gelişen ayrılmaz bir parçamızdır. Cinselliği geliştirmemiz, tüm yaş dönemlerinde yaş özelliğine göre farklı soruların sorulması ve bu sorulara cevap bulunması ile gerçekleşmektedir. Zamanında ve sağlıklı koşullarda verilen cinsel eğitim; çocuğun cinsel kimliğini bilmesini, benimsemesini ve cinselliğin ayıp, kötü, günah değil, doğal bir durum olduğunu öğrenmesini, cinsel gelişim sürecinde sorun yaşama olasılığının azalmasına, ne isteyip ne istemediklerini rahatlıkla ifade edebilmesine, sağlıklı kız/erkek arkadaş iletişimini kurabilmesine ve cinsel tacize uğrama olasılığının azalmasına katkıda bulunmaktadır… Cinsel işlev bozukluklarının temelinde yatan cinsel bilgisizlik veya yanlış bilgilenmenin bir sonucu olan cinsel mitler; değişik kültür ve toplumlarda önemli benzerlikler gösterir. Cinsel mitler genellikle toplum içinde kabul görür. Bu nedenle birçok insan yarım yamalak bilgilerle cinselliği yaşarken, kimisi de doğru bildiklerinin aslında birer uydurma olduğunu yıllar sonra öğrenebiliyor…