Yakın Doğu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak 1995 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Üniversitemizde bulunan bu merkez tüm öğrencilere ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

Kuruluş amacı üniversitemiz öğrencilerine yeni yaşam koşullarına uyumlarını artırmalarında yardımcı olmak, yaşam problemleriyle baş etme becerilerini ve bu problemlere olumlu bakış açılarını geliştirmek, alternatif çözüm yolları üretebilmelerini desteklemek ve bu alternatifleri hayatlarına uygulayabilme kapasitelerini geliştirmektir. Bu konuda verilen rehberlik hizmetlerinin yanı sıra psikolojik rahatsızlığı olan öğrencilere psikoterapi uygulanmaktadır.

Merkezde ayrıca konu ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar adaptasyon sorunları, alkol-sigara kullanım özellikleri gibi konularda çeşitli araştırmalar yürütülmüştür.